Học HTML

SOẠN MỘT ĐOẠN HTML ĐẦU TIÊN

Ngày đăng: 11/01/2020

Sublime Text là một chương trình soạn thảo văn bản (Text Editor) miễn phí mà thường là phục vụ cho việc soạn thảo các loại văn bản đơn giản cho đến các đoạn code phức tạp.

[HỌC HTML] HTML LÀ GÌ VÀ VÌ SAO NÓ QUAN TRỌNG

Ngày đăng: 11/01/2020

Chào mừng bạn đến với thế giới HTML, và đây cũng là phần mở đầu để bạn biết rõ HTML là gì và nó được ứng dụng ra sao, hiểu được vì sao nó lại quan trọng dù bạn là người làm website chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều phải biết qua nó.

GIỚI THIỆU SERIE HỌC HTML TOÀN TẬP

Ngày đăng: 11/01/2020

Phải nói rằng, HTML và CSS là hai nền tảng quan trọng nhất cho việc làm website